Mitä tarjoamme

Tarjoamme maksutonta ja lyhytkestoista (1-3 kertaa 60 min.) keskusteluapua, joka on asiakkaan omia voimavaroja ja valintoja arvostavaa ja kunnioittavaa. Vaitiolovelvollisilla auttajillamme on omaa tai välillistä kokemusta ensihoidosta, päivystyksestä, tehohoidosta tai kriisiauttamisesta joko alan ammattilaisina tai edellä mainittuja töitä tukevana työhyvinvoinnin ammattilaisina. Tarpeen vaatiessa he ohjaavat sinut eteenpäin saamaan lisäapua. Apua tarjotaan suojatun VideoVisit®-etäyhteyden avulla.

Näin homma toimii:

  1. Vastaa linkissä oleviin kysymyksiin. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
  2. Keskusteluavun koordinaattorimme ottaa sinuun yhteyttä 1-3 arkipäivän kuluessa ja ohjaa sinut ensikontaktiin auttajamme kanssa.
  3. Sinä päätät kunkin istunnon jälkeen, haluatko seuraavan kohtaamisen auttajan kanssa. Te sovitte yhdessä  aikatauluista.
  4. Kunkin istunnon jälkeen saat palautelomakkeen, johon voit nimettömästi antaa meille palautetta palvelustamme.

Milloin?

Viikolla 19 (4.-10.5.2020) avaamme avuntarvitsijoille linkin, jossa terveydenhuollon ammattilainen voi ilmoittaa tarvitsevansa keskusteluapua.

Muistathan, että meidän palvelumme lisäksi kansallista keskusteluapua myös terveydenhuollon ammattilaisille tarjoaa Mieli Ry. Yhteystiedot löydät täältä: Mieli Ry

HAE KESKUSTELUAPUA

Paineisissa työtilanteissa tietynlaiset teemat ja ilmiöt nousevat esiin ja vaikuttavat ihmisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Mistä teemoista haluat ensisijaisesti jutella? Valitse yksi (1) vaihtoehto. Voit toki jutella kaikesta muustakin.