Tule tarjoamaan apua kriisin keskellä

Akuuttihoidon ammattilaisilla on aina ollut olemassa riski väsyä henkisesti työssään ja tarve keskusteluapuun on lisääntynyt koronapandemian aikana monien kuormittavien tekijöiden vuoksi. Esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen, haasteet työssä sekä huoli omasta ja läheisten terveydestä ovat lisääntyneet.

Miksi?

Akuuttihoidon ammattilaisille profiloidun henkisen tuen tarve on tullut esille mm. FinnEM ry:n järjestämissä ammatillisen täydennyskoulutuksen seminaareissa, joissa työhyvinvoinnin työpajat ovat olleet erittäin kysyttyjä, ja niistä saatu palaute on ollut positiivista. COVID19-kriisin aikana pyynnöt kriisiavun järjestämisestä FinnEM Ry:lle lisääntyivät kautta Suomen huomattavasti, mikä sai FinnEM Ry:n rakentamaan ja organisoimaan kriisiavun järjestämisen nopealla aikataululla.

Tällä hetkellä emme voi ottaa vastaan uusia ilmoittautumisia kriisiavun ammattilaisiksi. Resursseista riippuen rekrytoimme uusia auttajia kesäkuun alussa.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme maksutonta ja lyhytkestoista (1-3 kertaa 60 min.) keskusteluapua, joka on asiakkaan omia voimavaroja ja valintoja arvostavaa ja kunnioittavaa. Vaitiolovelvollisilla auttajillamme on omaa tai välillistä kokemusta ensihoidosta, päivystyksestä, tehohoidosta tai kriisiauttamisesta joko alan ammattilaisina tai edellä mainittuja töitä tukevana työhyvinvoinnin ammattilaisina. Tarpeen vaatiessa he ohjaavat sinut eteenpäin saamaan lisäapua. Apua tarjotaan suojatun VideoVisit®-etäyhteyden avulla.

Tule mukaan!

Mukaan tulevilla auttajilla on oltava omaa tai välillistä kokemusta ensihoidosta, päivystyksestä, tehohoidosta ja kriisiauttamisesta joko alan ammattilaisena tai edellä mainittuja töitä tukevana työhyvinvoinnin ammattilaisena (esim. työterveyshuollon ammattilaisena, työnohjaajana, psykologina, psykoterapeuttina tai psykiatrina).

Kaikki mukaan ilmoittautuneet auttajat haastatellaan heidän ammatillisen pätevyytensä ja asenteensa sopivuuden varmistamiseksi. Keskusteluavun laadun ja auttajien oman jaksamisen varmistamiseksi auttajille järjestetään yhteinen orientoiva perehdytyskoulutus, säännöllistä ryhmätyönohjausta ja henkilökohtaista seurantaa. Tämä kaikki tehdään verkkovälitteisesti kokoontumisrajoituksia noudattaen ja sen vuoksi, että auttajia on maantieteellisesti lähes koko maasta. Palvelun ollessa kansallista auttajat voivat oppia toinen toisiltaan alueiden ja sairaanhoitopiirien tavoista ja haasteista. Koulutuksesta, työnohjauksesta ja kriisityöstä maksamme asianmukaisen korvauksen, joka on kaikille auttajille sama. Auttajien valinnasta, kouluttamisesta, työnohjauksellisesta tukemisesta sekä asiakkaiden ja auttajien yhdistämisestä vastaa keskusteluavun koordinaattorimme.

Milloin?

Viikolla 19 (4.-10.5.2020) avaamme samalla avuntarvitsijoille linkin, jossa akuuttihoidon ammattilainen voi ilmoittaa tarvitsevansa keskusteluapua. Jo nyt kyseiselle sivustolle hakeutuvat keskusteluapua tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaiset löytävät Mieli Ry:n yhteystiedot, jonka kanssa olemme sopineet yhteistyöstä alkuvaiheeseen, jolloin oma vastaanottomme ei ole vielä toiminnassa. Mieli Ry tarjoaa maksutonta keskusteluapua ympäri maan, mutta ei ole profiloitunut akuuttihoidon ammattilaisille, kuten meidän palvelumme.