FinnHELP-palvelun hyötyjä

Paineisissa työtilanteissa tietynlaiset teemat ja ilmiöt nousevat esiin ja vaikuttavat sote-alan ammattilaisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin. FinnHELP-keskusteluapu (3 x 60 min) sijoittuu esimiestuen, vertaistuen ja työterveyshuollon palvelujen väliin.

  • Ammattimainen, matalan kynnyksen ratkaisukeskeinen keskusteluapu auttaa säilyttämään sote-ammattilaisten työkykyä paineisissatyötehtävissä.
  • Työntekijöiden yksilöllinen ja oikea-aikainen tukeminen auttaa keventämään sote-johdon, esimiesten ja HR:n paineita.
  • Lyhytkestoinen ja helposti saavutettavissa oleva keskusteluapu voi vähentää esimerkiksi työyhteisön sisäisiä ristiriitoja sekä sairauslomien ja työterveyshuollon ylikuormittuneiden psykologipalvelujen ja pitkäkestoisen työnohjauksen tarvetta.
  • Työntekijöiden tukeminen tukee työyhteisön ilmapiiriä ja mainetta.

FinnHELP-auttajat ohjaavat työntekijän tarvittaessa eteenpäin saamaan lisäapua. Matalan kynnyksen keskusteluapu voi myös tuoda voimavaroja ja uusia näkökulmia muun avun ja tuen hakemiseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.