Auttajatiimi

FinnHELP-auttajat ovat kokeneita terveysalan tai sosiaalihuollon ammattilaisia, joilla on kokemusta ensilinjan keskusteluavun tuottamisesta.

Riitta
Psykoterapeutti, Työnohjaaja ja Työterveyshoitaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?
Hakeuduin FinnHELP-auttajaksi,koska pidän ensiarvoisen tärkeänä huolehtia ensilinjassa työskentelevien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta ,koska he tekevät niin arvokasta ja vaativaa työtä muiden ihmisten auttamiseksi ja usein ihmishenkien pelastamiseksi.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?
FinnHELP on tärkeä palvelu sote-ammattilaisille,koska he joutuvat usein työssään tilanteisiin,jotka herättävät vahvoja tunteita.Työtilanteet eivät aina mahdollista riittävästi tilaisuuksia purkaa tapahtumia työyhteisössä. Ihmiset kokevat asiat myös yksilöllisesti ,jolloin voi olla myös helpompaa keskustella jonkun ulkopuolisen kanssa .

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?
Viesti kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä:Sote-ammattilaiset ovat vastuuntuntoisia ja heillä voi olla korkea kynnys hakea myös itselleen tukea ja mahdollisuutta käsitellä työssä ja elämässä eteen tulevia hankalia tilanteita. On kuitenkin tärkeää,että hekin saavat olla tuntevia ihmisiä ja vahvasta ammattiroolista huolimatta kannattaa pitää hyvää huolta omasta hyvinvoinnista ja vaikeista tilanteista ei tarvitse onneksi selvitä yksin. Teette erittäin arvostettavaa ja vahvaa ammattitaitoa vaativaa työtä, josta on perusteltua olla ylpeä!

Petri
Ensihoidon lehtori

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?
Olen omakohtaisesti kokenut ensihoitotyön kuormittavuuden, tarvinnut ja saanut apua omaan jaksamiseeni työssä. Toivon, että voisin omalta osaltani tehdä sitä polkua seuraaville hieman helpommaksi kulkea.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?
Auttajat väsyvät myös ja työssä jaksamista on mielestäni tärkeää tukea. Työssä voi tulla solmukohtia, joiden avaamiseen tarvitsee tukea.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?
Tekemänne työ ansaitsee arvostusta. Auttaja on ihminen siinä missä autettavakin, on ihan ok ottaa apua vastaan.

Leena
Psykoterapeuttiopiskelija, sairaanhoitaja AMK, sertifioitu TRE-ohjaaja, Suomen ev.lut.kirkon nuorisotyönohjaaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?
Hakeuduin FinnHELP auttajaksi, koska haluan olla tukemassa omalta osaltani ensilinjassa työskentelevien jaksamista ja hyvinvointia. On tärkeää, että myös auttajat itse saavat tarvitsemaansa psyykkistä apua ja tukea matalalla kynnyksellä mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?
FinnHelp on tärkeä palvelu sote-ammattilaisille, jotka joutuvat usein työssään psyykkisesti kuormittaviin tilanteisiin apua tarvitsevien ihmisten parissa ja jotka itsekin ovat inhimillisiä ihmisiä tunteineen oman yksilöllisen elämäntarinansa keskellä. Aina heillä ei ole mahdollisuutta tai aikaa pysähtyä työssä kohdattujen hankalien tilanteiden jälkeen käymään läpi ajatuksiaan sekä tunteitaan ja joskus omat reaktiot tulevat vasta viiveellä. Eikä se aina ole helppoa ottaa mielenpäällä olevia asioita keskusteluun työyhteisössään. Voi olla helpompi keskustella ensin huolen ajatuksistaan ulkopuolisen kanssa sekä purkaa näin psyykkistä kuormaansa keveämmäksi ja saada kenties uusia näkökulmia mielessä oleviin asioihin. FinnHELP tarjoaa keskusteluapua matalalla kynnyksellä, nopeasti ja vaivattomasti, jotta kenenkään ei tarvitse selvitä mieltä kuormittavien asioiden kanssa yksin.

Minkä viestin haluaisit välittää kaikille sote-ammattilaisille tänä päivänä?
Sote-ammattilaiset: te teette todella arvokasta ja tärkeää työtä toisten ihmisten hyvinvoinnin eteen. Jotta jaksatte vaativan työnne lisäksi elää omaakin ainutlaatuista elämäänne, on tärkeää että pidätte huolta myös omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista – fyysisestä, sosiaalisesta, henkisestä, älyllisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnista. Ja muistattehan, kenenkään ei tarvitse selvitä elämän tuomien haasteiden kanssa yksin. Siksi meitä auttajien auttajiakin on palveluksessa. Olemme teitä varten – ihmisiä ihmisille. Pidetään toisistamme huolta.

Teemu
Psykiatrian ja ensihoidon erikoissairaanhoitaja

Miksi hakeuduit FinnHELP-auttajaksi?
Kuuntelen asioita tarinan takaa. On enemmän inhimillistä joutua solmuun haasteiden kanssa tai löytää itsensä työn imun vuoksi unohtuneena sen sisälle. Häpeän tunteessa on hankala löytää soveltuvia ratkaisuja. Omalla kokemuksellani tiedän, että kun asian jakaa niin suru puolittuu ja ilo kaksinkertaistuu. Hoitotyön ammatin sisältöä voi parhaiten ymmärtää toinen samaa työtä tehnyt. Kokemuksen jakaminen vahvistaa tekijän osaamista, kun saa kokemuksilleen tukea ja välistä hieman haastettakin.

Minkä takia FinnHELP on sinun mielestäsi tärkeä palvelu sote-ammattilaisille?
FinnHELP on kuulolla turvallisena keskustelija auttajana mielellään vaikka turhaan kuin turhan myöhään. Kunnossa pidetty työkalu tarjoaa luovien ratkaisujen toteuttamiselle varmuutta. Niissä muuttuvissa olosuhteissa, missä ihmisten hyvinvointiin, sairauksien heikentämiiin toimintakykyihin tehdään töitä tiedolla, taidolla ja suurella kokemuksella.

Taustatiimi

Haluatko kysyä palvelusta tarkemmin? Voit olla yhteydessä meihin suoraan henkilökohtaisesti tai laittamalla postia osoitteeseen finnhelp@movendos.com

Operointi ja yhteydenotot

tiimi
Paula Mäkeläinen
Movendos Oy
paula.makelainen@movendos.com
+358 50 405 9940

tiimi
Petteri Paakkunainen
Movendos Oy
petteri.paakkunainen@movendos.com
+358 50 465 4299

Asiantuntijat

tiimi
Sari Ridell
Keskusteluavun asiantuntija
Auttajien kouluttaja ja työnohjaaja
Ratkaisukeskeinen ET-psykoterapeutti
sari.ridell@finnhelp.fi

tiimi
Eeva Tuunainen
Projektivastaava, Tutkimusvastaava
FinnEM Ry pj, Akuuttil.erikoistuva
lääkäri,LT
eeva.tuunainen@finnem.fi

Inka Häkkinen
Sairaanhoitaja, KymSote
FinnHELP-asiantuntija
Queen Silvia Nursing Awards 2020 voittaja
Inka@finnem.fi