MYÖS AUTTAJAAN VOI SATTUA.
OLE ROHKEA JA OTA YHTEYTTÄ.

Mitä tarjoamme

Tarjoamme maksutonta ja lyhytkestoista (1-3 kertaa 60 min.) keskusteluapua, joka on asiakkaan omia voimavaroja ja valintoja arvostavaa ja kunnioittavaa. Vaitiolovelvollisilla auttajillamme on omaa tai välillistä kokemusta ensihoidosta, päivystyksestä, tehohoidosta tai kriisiauttamisesta joko alan ammattilaisina tai edellä mainittuja töitä tukevana työhyvinvoinnin ammattilaisina. Tarpeen vaatiessa he ohjaavat sinut eteenpäin saamaan lisäapua. Apua tarjotaan suojatun VideoVisit®-etäyhteyden avulla.

Hae keskusteluapua

Paineisissa työtilanteissa tietynlaiset teemat ja ilmiöt nousevat esiin ja vaikuttavat ihmisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Mistä teemoista haluat ensisijaisesti jutella? Valitse yksi (1) vaihtoehto. Voit toki jutella kaikesta muustakin.